Feldenkrais logo

MMR  Team Manilla

Vårt behandlingsprogram riktar sig till människor i behov av rehabilitering vid långvarig smärta i arbetsför ålder 16-67 år. För att få komma till oss behöver du ha en remiss från din ansvarige husläkare eller företagsläkare. I vårt behandlingsteam ingår läkare, sjukgymnast, feldenkrais®pedagog, arbetsterapeut samt psykoterapeut - alla med långvarig erfarenhet av smärtbehandling.

Vi vill forma en miljö där deltagarna möts av respekt, kompetens och lyhördhet för att lära känna och utveckla sina resurser. Resurser som ligger till grunden för hållbara hälsostrategier och en återgång till en självförsörjande sysselsättning.

Vårt behandlingskoncept baserar sig på sambehandlingar, en behandlingsmodell som har utvecklats och praktiserats av oss med goda resultat sedan många år. Sambehandlingar innebär en integrering av Feldenkrais®metoden med påföljande, reflekterande samtal. Utöver detta ingår Qigong, skapande och fysisk aktivitet i vårt koncept. Fokus i vårt arbete ligger också på familjen eller närstående som involveras i behandlingsprocessen.

Rehabiliteringen inleds med ett besök hos minst två behandlare som tillsammans med patienten utarbetar en behandlingsplan som ligger till grunden för en fortsatt behandling. Under en 8-veckorsperiod med två behandlingstillfällen à 2-3 timmar per vecka, varvas Qigonglektioner med Feldenkraislektioner, föreläsningar och grupparbeten. Reflekterande samtal och fysisk aktivitet är också en del av programmet under denna period. Individuella behandlingar ingår, likaså kan ett arbetsplatsbesök vara aktuell - omfattningen styrs av den enskilde deltagarens behov. Under rehabiliteringsprocessen utarbetas ett egenvårdsprogram för varje deltagare som ska ta vid på hemmaplan efter den första intensiva fasen på mottagningen. Det påföljande avsnitt är en kombination av egenvård och kontinuerliga, handledda återbesök där relevanta frågeställningar tas upp. Denna period beräknas varar i 3 månader och avslutas med en individuell uppföljning.

Behandlingen ingår i landstingets högkostnadsskydd. Under rehabiliteringsperioden har du även möjlighet till förebyggande sjukskrivning.