Feldenkrais logo
Feldenkrais®metoden ser rörelsen som ett grundelement av allt levande och
utforskar växelverkan mellan rörelse, tanke, känsla och handling. Detta ger en bättre förståelse för hur olika funktioner i ens egen kropp hänger samman. Vi lär känna vårt eget sätt att röra oss och varsebli när vi t ex håller andan eller biter ihop käken. Därmed skapas möjlighet till förändring och vi får större frihet att kunna röra oss som vi vill. Detta ger säkerhet och tillit till sin egen-förmåga.

All varaktig förändring har sin utgångspunkt i hjärnans förmåga att knyta an nya kontakter mellan hjärncellerna och därmed utvecklas nya färdigheter. Feldenkrais®metoden tar tillvara nervsystemets förmåga med hjälp av rörelser. Små barn utforskar, upptäcker och prövar oändliga rörelsevariationer och skapar på det viset en enorm rörelsebank. På samma sätt kan även vuxna utforska sina rörelser och lära sig nya färdigheter genom ett organiskt lärande.

Feldenkrais®metoden har utvecklats av Dr. Moshé Feldenkrais (1904-1984), ryskfödd fysiker med bakgrund i den judiska kulturen och i judo kampsport. En egen knäskada förde honom till tvärvetenskapliga studier runt människors förmåga att röra sig, att tänka, att varsebli och att känna. Sambandet däremellan och hans genuina förståelse om hjärnans förmåga till inlärning och förändring ledde fram till metodens utveckling. Moshé Feldenkrais har publicerat ett flertal böcker i ämnet.
 

Feldenkrais®metoden har en bred användningspotential inom arbete och skola, hälso- och sjukvård, företagshälsovård och rehabilitering, konstnärlig verksamhet, sport och vetenskap.

Auktoriserad feldenkrais®pedagog blir man efter en minst 3-årig utbildning med mer än 800 timmars utbildning. Feldenkrais®pedagog är en egen yrkesprofil med skyddat namn som finns över hela världen. Undervisningen följer internationella, bindande riktlinjer. De flesta auktoriserade feldenkrais®pedagoger i Sverige är medlemmar i Svenska förbundet för auktoriserade feldenkrais®pedagoger, SFAF.


Mer information:
www.feldenkraismetoden.org
SFAF Svenska Förbundet för Auktoriserade feldenkrais®pedagoger

www.feldenkrais-method.org
IFF Internationella feldenkrais®förbundet