Feldenkrais logo
Individuella lektioner bygger på samma neurofysiologiska grund som lektionerna i grupp. Feldenkrais®pedagogen vägleder här mer med sina händer och fokuserar på den enskildes specifika behov. Pedagogen vägleder varsamt genom beröring. Därmed skapas en dialog med klientens kropp: ett samtal med kroppen genom att vidröras. Beröringen/att vidröras underlättar för att få en djupare förståelse av sambanden i den egna kroppen. Man uppmärksammar t ex att man drar upp axlarna eller att man alltid står på samma ben.

Feldenkrais®pedagogen
ger med sina händer förslag till alternativ som är kopplade till kroppsupplevelsen. Därmed ges förutsättningar för förändringar i klientens hållnings- och rörelsevanor vilket leder till mindre smärtor och anspänning.