Feldenkrais logo
Innebär i regel gruppundervisning vid ett flertal tillfällen. Deltagarna leds verbalt av en feldenkrais®pedagog genom en serie av rörelser i en lugn och avkopplande atmosfär. Sakta, lekfulla rörelser/rörelsesekvenser utforskas uppmärksamt och ger därmed möjlighet att varsebli sina rörelsevanor. Förnimmelser i kroppen kopplas till tankar och handling, pauserna i lektionerna ger utrymme för återkoppling. Vi lär oss att röra oss med mindre kraft och med samma lätthet som barn. Vi utvecklar en större varsamhet mot oss själva och andra. Nervsystemet kan på det viset anamma nya lösningar och vi får tillgång till en större rörelsemångfald. Efteråt känner man oftast en större harmoni och lugn i kroppen.

Övningarna sker för det mesta liggande, men även sittande, stående och gående med rörelser ur den egna vardagen.