Feldenkrais logo
Fortlöpande kurser
Jag har under våren och hösten Feldenkrais®kurser i Medvetenhet genom rörelse® i både Kalmar och Nybro. Är du intresserad att delta i en av dessa kurser, ta kontakt med mig eller titta under rubrik aktuellt.


Specialanpassade kurser
Enstaka kurstillfällen som en heldag eller en halvdag genomför jag enligt önskemål,
t ex där ni bor. Ni väljer själva ett tema för detta tillfälle och jag utformar kursen efter det.
Gruppundervisningen kan även kombineras med individuella lektioner.


Gravid?
Med rörelser/rörelsesekvenser utifrån Feldenkrais®metoden upptäcks bäckenets centrala roll i kroppen. Rörelserna ökar den egna kroppsmedvetenheten och förståelsen för funktionella sammanhang i kroppen. Förstår kvinnan hur den egna kroppen fungerar så kan hon lättare hantera förändringarna som sker i hennes kropp under graviditeten. Detta ger redskap för att kunna förebygga graviditetsrelaterade besvär och skapar bättre förutsättningar för förlossningen.


Kvinnor med inkontinensproblem
Rörelser/rörelsesekvenser utifrån Feldenkrais®metoden hjälper till att upptäcka hur musklerna i och runt bäckenet samarbetar och ger en känsla för sammanhang mellan bäckenet och kroppen. Bäckenets viktiga funktion för rörelse, liv och lust upptäcks och växelverkan mellan rörelse och andning, spänning och avslappning utforskas. Bättre koordination i kroppen ger även bättre koordinationen i bäckenbotten och styrketräningen av bäckenbottenmuskulaturen blir effektivare. Därmed finns förutsättningar för en högre livskvalitet.


Effektivare löpning kräver mer än styrketräning
Kursen riktar sig till löpintresserade, motionärer, idrottare och elitlöpare som vill förbättra sin löpteknik. Bra löpteknik grundar sig på ett samspel i hela kroppen och kräver förutom bra fotaveckling även ett väl koordinerat bäcken och en rörlig bröstkorg. Samspel mellan dessa utforskas och förbättras så att löparen med minimal kraftinsats får maximal utdelning. Bättre teknik minskar dessutom skaderisken.


Förbättra ditt golfspel med Feldenkrais®metoden
Med större kroppsmedvetenhet och förståelse för funktionella sammanhang i sin kropp är det lättare att förbättra sin teknik i golfspelet. Vet man mer om hur den egna kroppen fungerar, är det lättare att styra golfklubban med större precision och man får lagom mycket kraft i sina slag. Samtidig förbättras den mentala närvaron och fokuseringen på det man gör. Prestationen ökar.


Rörlig genom hela livet
Ålder är inget hinder för smidighet i kroppen. Enkla Feldenkrais®övningar förbättrar rörlighet och koordination i kroppen. Kursen riktar sig till äldre människor som vill uppnå hög livskvalité även i mogen ålder.


Få luften att räcka till…
Här kan du upptäcka vad du kan göra så att luften räcker till när du talar eller sjunger. Med hjälp av olika övningar lär du dig en bättre andningsteknik, din röst får mer djup och volym utan att du behöver anstränga dig.
Att hålla tal eller sjunga i kör blir lättare, din röst övertygar.