Feldenkrais logo

 

leg sjukgymnast, aukt feldenkrais®pedagog, psykoterapi steg 1 familjeterapi med språksystemisk inriktning

Utgångspunkten i mitt arbete är övertygelsen att alla människor har en egen, inre kompetens att hantera sin kropp och sitt liv utifrån sina livserfarenheter och de omständigheter de befinner sig i. Därmed finns också förutsättningarna och förmågan till en förändring för att svara an på livets utmaningar. Detta sker i mitt arbete genom rörelsen och den enskildes medvetna rörelseutforskande, kopplat till samtal och reflektion.

Med min trippelkompetens strävar jag efter att se klienter i ett sammanhang där kroppsliga, mentala, sociala och själsliga aspekter kan komma till uttryck och ses som en helhet som påverkar varandra.

Mitt sätt att arbeta är uppskattat och har gett goda behandlingsresultat på både min praktik och i olika behandlingsuppdrag. Sedan många år tillbaka har jag ett vårdavtal med landstinget i Kalmar län med mottagning i Kalmar och Nybro - from hösten 2012 även ett avtal för multimodalrehabilitering. Som föreläsare och utbildare har jag anlitats både inom Sverige och utomlands.