Feldenkrais logo

Min verksamhet riktar sig till människor som vill påverka sin hälsa och sin personliga utveckling. Feldenkrais®metoden med rörelsen och den sensomotoriska inlärningen som centrala element, länkas till samtal och reflektion. Därmed skapas förutsättningen att påverka sin hälsa utifrån ett helhetsperspektiv.

Jag vänder mig till den enskilde individen och grupper, till privatpersoner och företag, som har målet att uppnå bättre hälsa eller livskvalitet. Inom ramen för min verksamhet jobbar jag med behandling, föreläsning, utbildning och kursverksamhet.